My Study       
Benno Zuiddam

 

Products

Hope and Disillusionment

 

A basic introduction to the history of Christianity

 

 

 

I am delighted to announce the publication of my new book "Hope and Disillusionment,a basic introduction to the history of Christianity". It helps Christians and non Christians to retrieve hope in times like ours when questions and disappointment seem to abound.

Apart from what the reviews value as a very readable practical approach and
 basic introduction to the history of Christianity (short chapters, clear divisions).

 

I have also added a substantial workbook / study guide for readers,

homeschoolers, church groups and college students.

 


Published by Importantia, also available through Amazon.

Available as paperback, E-Book, and Kindle.

 

 

 

 

 

Fishpond:      

Hope & Disillusionment

 

 

Reviews:

 

 

Reformed Daily (4/11/2011):

 

 

"A roadmap for the history of the Church"

 

 

"Received enthousiastically, also by non-christians"

 

 

"This books is an Alpha course for Church history, popular and well received by the people targets."

 

 

 

The Netherlands Daily (19/8/2011)

 

 

"It is rewarding to take an honest look at things. This is the best summary of the vast movement of two thousand years of Church history, by the Dutch theologian Benno Zuiddam."

 

 

"Church history for a sceptical public of 15 years and older."

 

 

"Fascinating storyteller."

 

 

Heilige Letters en Lettergrepen 

Heilige Letters en Lettergrepen Auteur: Dr. B.A. Zuiddam
ISBN: 978-90-5719-104-6
Prijs: € 24,95
bestel uw eigen exemplaar.


In onze tijd worden veel dingen beweerd over de vroege christenheid. Als men de populaire publicaties mag geloven is de bijbel een boek dat door mensen bedacht is. De vroegchristelijke bronnen beweren heel wat anders. Dit boek onderzoekt hoe de vroege Kerk dacht over de bijbel. Hoe zag zij de Schriften en hoe ging zij ermee om?

Schriftkritiek is niet iets van de Verlichting. De heidense filosofen hielden zich hier in de tweede en derde eeuw al mee bezig. In dit boek worden het karakter en de functie van het gezag van de bijbel in de na-apostolische tijd onderzocht. Dit boek beperkt zich tot de geschriften van Ignatius van Antiochië, Irenaeus van Lyon en Clemens van Alexandrië.

Dr. Benno Zuiddam studeerde journalistiek en theologie in Nederland en vervolgde zijn studie theologie in Zuid-Afrika. Vervolgens werkte hij een tijd in Zuid-Afrika en Nederland om uiteindelijk een beroep aan te nemen vanuit Tasmanië. Dit boek werd aanvankelijk gepubliceerd als dissertatie ter verkrijging van de graad Doctor Theologiae aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Oranje Vrijstaat (Zuid-Afrika).

 

 

 

Prof. Dr. Benno A. Zuiddam