Copyright © 1999-2016                Links | Benno Zuiddam   

Signs  of       the Times

 Populaire artikelen

 

Saturday column Reformed Daily


 Blijf bij de bedoeling van de Bijbel

Je kunt de Bijbel toch onmogelijk letterlijk nemen? Dat kon misschien vroeger, maar met de huidige stand van de wetenschap gaat dat niet meer. De Bijbel is geschreven voor een andere tijd en cultuur, niet voor mensen in de 21e eeuw.


 Waarom zou je de Bijbel geloven?

Regelmatig botst wat de Bijbel zegt met ons eigen verstand of ervaring. De seculiere wereld vraagt zich af waarom christenen in nog altijd dat oude boek geloven. Zijn daar goede redenen voor?


 Bijbel geen mythe, maar historisch

Wetenschappers beweren dat het Nieuwe Testament is uitgedacht door religieuze mensen. Heeft de Jezus van de Bijbel ooit echt bestaan? Berust het christelijk geloof op Egyptische en Griekse mythen?


 Bijbel komt van hoogste Overheid

Regelmatig botst wat de Bijbel zegt met overtuigingen in onze samenleving. Waarom mogen alleen (goede) mannen dienen in ambten en moeten vrouwen zwijgen in de gemeente? Theologen verwijzen naar zulke passages als texts of terror, Bijbelteksten die ons herinneren aan de duistere geschiedenis van het christendom. Past de...


 Augustinus’ waarschuwing

Augustinus blijft populair onder christenen die geloven dat God de wereld door middel van evolutie en survival of the fittest geschapen heeft. Met name een passage van de kerkvader over „christenen die wetenschappelijke onzin verkondigen scoort hoog.


 Christelijk Australië baken in zee voor gereformeerde gezindte

De gereformeerde gezindte moet wakker worden. De christelijke zorg- en onderwijsinstellingen worden wezenlijk bedreigd, stelt prof. Benno Zuiddam op grond van zijn ervaringen in Australië.

 

 De schaamte voorbij

Decennialang beschouwde christelijk Europa de kruistochten als een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Moorden in naam van de Bijbel, heette het. Prof. Hans Jansen is een andere mening toegedaan. "We hoeven ons helemaal niet zo schuldig te voelen.”


 Prof. dr. B. Zuiddam & Eusebius

De kerkvader Eusebius (ong. 260-340) is vooral bekend van zijn Ekklèsiastikè Historia (kerkelijke geschiedenis).


 Benno Zuiddam lid Akademie

POTCHEFSTROOM (RD). Prof. dr. Benno Zuiddam, hoogleraar patristiek aan de North-West University in Potchefstroom, is vandaag benoemd tot lid van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.


 „Steeds meer christenen accepteren evolutietheorie”

APELDOORN – Steeds meer Bijbelgetrouwe christenen wereldwijd accepteren de evolutietheorie, aldus prof. dr. Benno A. Zuiddam.


 Centrum voor Patristiek haalt Zuiddam binnen

AMSTERDAM – Prof. dr. B. A. Zuiddam is medewerker geworden van het Centrum voor Patristiek Onderzoek, een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit en Tilburg University.


 Ook kerkvaders moesten gezag Schrift verdedigen

AMSTERDAM. Al in de Vroege Kerk hadden christenen te stellen met de tegenwerping dat de Bijbel maar een menselijk boek is. Het unanieme antwoord van de kerkvaders was echter: de Schrift is uit God.


 Vroege Kerk onderhield zondag al als rustdag

De Vroege Kerk zag het onderhouden van de zondag lang voor keizer Constantijn als een apostolische instelling. Primaire bronnen vanaf de tweede eeuw geven dit reeds aan, aldus prof. dr. Benno Zuiddam.


 Tekstkritiek is nuttig, maar niet in de kerk

Tekstkritiek heeft een zinvolle functie in de Bijbelwetenschap, maar niet op de kansel, stelt prof. dr. Benno Zuiddam.


 Volgens Origenes schreef Paulus de Hebreeënbrief

Bronnen uit de Vroege Kerk bieden veel aanwijzingen dat Paulus de brief aan de Hebreeën schreef, meent prof. dr. Benno Zuiddam. Het beroep op de kerkvader Origenes voor de tegengestelde opvatting is niet terecht.

 Prediking mag niet buigen voor consumptiecultuur

De consumptiecultuur rukt ook op in reformatorische kerken, signaleert prof. dr. Benno Zuiddam. Predikanten moeten alles doen om duidelijk te communiceren, maar dienen effectbejag te schuwen.


 Zondag in Vroege Kerk heilige dag in plaats van sabbat

De kerk zag vanaf het begin de zondag als heilige dag die in de plaats kwam van de sabbat, zegt prof. dr. Benno Zuiddam in een reactie op mr. drs. P. Verhoeve en dr. W. Th. Moehn (RD 26-2).


 Pleidooi voor Codex Sinaiticus niet zonder gevolgen

Het gewicht dat dr. Lalleman toekent aan de Codex Sinaiticus (RD 10-3) is niet zonder gevolgen, stelt prof. dr. Benno Zuiddam.


 Symboliek bij Jeroen Bosch

Grillige en soms nachtmerrieachtige taferelen kenmerken het werk van de Nederlandse schilder Hieronymus (of Jeroen) Bosch (circa 1450-1516). Waarom schilderde hij zo en wat moet het voorstellen? Wat inspireerde Bosch? Dick Heesen (1928-2004) wist het: Bosch liet het licht van de Bijbel vallen op de corrupte Rooms-Katholieke...


 Kerkvaders kozen partij voor de dieren

Zijn dood en verderf in de dierenwereld Gods scheppingsmethode geweest of zijn ze zijn een rechtstreeks gevolg van de zondeval van de mens? Het theïstische evolutionisme van tegenwoordig gaat uit van het eerste, vooraanstaande theologen in de Vroege Kerk geloofden het laatste: ook het dierenrijk zal in de nieuwe hemel...


 Met Genesis kun je niet alle kanten op

Ongeveer 25 jaar geleden ging ik als hervormd theologiestudent eens een preek beluisteren in een ander kerkverband. Ik trof het, de tekst was Genesis 1:1. De predikant stond als confessioneel bekend, maar verrassend genoeg werd er door veel zaken een dikke streep gehaald.


 Eerherstel voor de kruisvaarders

Voor het organiseren van de kruistochten (die plaatshadden tussen 1095 en 1271) was een goede aanleiding. En het is een moderne mythe dat de islam in de middeleeuwen vreedzaam, cultureel hoogstaand en tolerant was.


 Leesboek van natuur met geopende Bijbel

Het boek van de natuur is bedoeld om gelezen te worden met een geopende Bijbel, reageert prof. dr. Benno A. Zuiddam op prof. dr. P. J. Slootweg (RD 30-11).Other newspaper articles

 

Short interview with Dutch Daily on MH17 disaster on Saturday 26 July 2014.

Can we hear God's voice today and receive prophetic messages? (article Dutch Daily) 


Zuiddam lid Zuidafrikaanse Academie voor Wetenschap en Kunst(ND) 

Zuiddam lid Zuidafrikaanse Academie voor Wetenschap en Kunst(RD)

Centrum Patristiek haalt Zuiddam binnen 

 

 

Nederlands Dagblad: Kunnen we vandaag Gods stem horen en profetische boodschappen ontvangen?

 

Reformatorisch Dagblad: Interview over kerkvader Eusebius (web)

 

Reformatorisch Dagblad: Prof. Zuiddam en Eusebius (gewone krant)

 

De Stentor: Ambtsgebed afgeschaft in Ermelo

 

Rapport (SA): Kovsies moet by Oxford gaan leer

 

Die Volksblad (SA): Hartseer oor UV wat God die trekpas gee

 

Die Kerkblad (SA): Prediking mag nie swig vir verbruikerskultuur

 

Journal of Creation: Augustine: theistic evolutionism?

 

Reformatorisch Dagblad: Gezonde heiligenverering

 

Katholiek Nieuwsblad: Kerk geloofde niet in platte aarde

 

Reformatorisch Dagblad: Pas met de verlichting werd het donker

 

Reformatorisch Dagblad: Kerk geloofde niet in platte aarde

 

Katholiek Nieuwsblad: Creationisme is katholiek

 

 

Reformatorisch Dagblad: Zondag in de Vroege Kerk

 

Nederlands Dagblad: Uiteindelijk is Zondag een Geloofsdag